BASIN BÜLTENLERİ

Tedaviye Dirençli Kronik Migren Hastalarında %80 İyileşme Nasıl Sağlanır?

Başı ağrımayan insan yok gibidir. Baş ağrısının nedeni mutlaka belirlenmeli ve hızla nedene yönelik tedavi yapılmalıdır.
Pinterest LinkedIn

En az üç yüz tipi ve sebebi olduğu söylense de şiddetli baş ağrısında hemen herkesin aklına ilk gelen hastalık migrendir. Migren hayatı tehdit eden tehlikeli bir hastalık olmamakla birlikte genelde ataklar halinde ortaya çıkan, başın tek tarafına yerleşen, zonklayıcı bir baş ağrısı şeklidir.

Ataklar 4 saat ile 72 saat arasında değişebilir. Bu ataklar sırasında baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma şikâyetler de görülebilir. Yine birçok migren atağından önce depresif ruh hali, ani duygusal oynamalar gibi belirtiler izlenir. Baş ağrısı sonlandıktan sonra da ışığa ve sese hassasiyet, yorgunluk, dikkat kaybı gibi şikâyetler devam edebilir. Migren artık nörolojik bir hastalık olarak kabul edilmekte, beyinde bulunan bazı kimyasal maddelerin (serotonin gibi) azalması ya da etki göstermemesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Günlük yaşamı engelleyen bir durumdur.

Nöroloji Uzmanı Dr. Ömer Soyak tedaviye dirençli kronik migren hastalarında Mora Terapi’nin etkinliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmasında, tedaviye dirençli ve sık atak geçiren 4 Kadın ve 1 Erkek hastaya ait MIDAS skorları belirledi. Hastaların nörolojik muayeneleri ve rutin laboratuvar testleri normaldi. Hastaların almakta olduğu tüm migren ilaçları kesilerek hastalara hem atak dönemlerinde hem de atak dışı dönemlerde Mora Terapi uygulandı. Tedavi başlangıcından önceki 2 ay boyunca hastaların MIDAS ortalama derecesi 8 iken, 3 aylık Mora terapi periyodu boyunca MIDAS ortalama skoru 2 olarak belirlendi. Migren atakları %80 oranında azalmış, ağrı düzeyi basit ağrı kesicilerle yanıt alınır düzeye gelmiştir. Migren dışında en çok karşılaşılan gerilim tipi baş ağrılarıdır.
Migren ağrısına göre daha düşük şiddetlidir ancak daha uzun sürelidir. Stres, kaygı, depresyon, yorgunluk gibi etkenlerle baş boyun bölgesindeki kaslarda kasılma olur ve bu da genellikle başın etrafında alından geçen bir çember biçiminde sıkışmaya benzer ağrıya sebep olur. Gerilim tipi baş ağrısı kadınlarda erkeklere göre daha sıktır ve herhangi bir yaşta görülebilir. Sıklıkla 30 dakika ila bir hafta arası sürer ve tekrarlayıcı bir ağrıdır. Başın her iki tarafında da hissedilir. Bazen bulantı eşlik etse de kusma olmaz. Ağrı ile birlikte ışığa ya da sese hassasiyet olabilir. Genellikle rahatsız edicidir fakat migrenin aksine kişinin normal günlük aktivitelerini sürdürmesine engel olmaz. Gerilim tipi baş ağrıları genellikle altta yatan depresyon ve kaygı bozukluğunun tedavisi, gevşeme, sıcak duş, dinlenme, egzersiz ve masaj ile ortadan kalkar. Ancak kimi zaman aynı kişide hem gerilim tipi baş ağrısı hem de migren bulunabilmektedir. Nöroloji Uzmanı Dr. Ömer Soyak, gerçekleştirdiği çalışmasında Mora Terapi ile migren ağrılarını %80 oranında azalttığını söyleyerek, migren tipi ağrılarda ilk başvurulabilecek tedavi yöntemi olarak Mora Terapi’yi önermektedir.

Baş ağrısı tüm branşlardaki hekimlerin karşılaştıkları yaygın bir sorundur. En büyük kısmını gerilim tipi baş ağrısı veya migren gibi kronik/epizodik (aralıklı) baş ağrıları oluşturur. Hastayı çok rahatsız etmenin yanı sıra baş ağrıları önemli işgücü kaybı, sağlık harcamaları ve benzer ekonomik götürülere neden olur. Mora Terapi’nin migren tedavisinde bu kadar etkinliğinin olması, Mora Terapi’nin nöral uyarılabilirlik ve nörovasküler sistem üzerinde düzenleyici bir etkisi olmasından kaynaklanmaktadır. Migren tedavisinde Mora Terapi ilk seçenek olarak düşünülebilir.

YORUMLAR

Bu blog yazısına hiç yorum yapılmamıştır. İlk yorum yapan siz olmak ister misiniz?

YORUM YAZIN